Sáng ngày 9/6, Bộ GD-ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 và danh sách dự kiến 64 hội đồng thi kèm theo mã hội đồng thi chính xác. Mỗi tỉnh tổ chức một hội đồng thi do sở GD-ĐT chủ trì, tổ chức thi cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh.

> Tổng hợp thông tin tuyển sinh - xét tuyển đại học mới nhất 2020

Danh sách 64 hội đồng thi tốt nghiệp THPT 2020

Image

Image

Image

Các thí sinh cần ghi nhớ mã Sở GD-ĐT của địa phương để điền vào Phiếu đăng ký dự thi cho chính xác.

Hướng dẫn: Cách điền phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức ra sao?

Image

Các địa phương chủ trì kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, mỗi tỉnh tổ chức một hội đồng thi do sở GD-ĐT chủ trì để tổ chức thi cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Bộ GDĐT chỉ đạo, UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi của địa phương mình bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế.

Hội đồng thi của tỉnh sẽ chịu trách nhiệm tổ chức tất cả các khâu của kỳ thi như: in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Cán bộ coi thi là giáo viên của tỉnh và có sự đổi chéo giáo viên coi thi giữa các trường với nhau, bảo đảm giáo viên không coi thi học sinh của trường mình.

Công tác thanh tra, giám sát sẽ được tăng cường để hướng tới kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan.

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp